Ändra
Välj din vårdcentral

Psykisk hälsa

Välkommen till Helsa vårdcentral Vallentuna.

Psykosocial kontakt förmedlar vi via remiss till psykolog inom Helsa för vidare bedömning och behandling. Ring mottagningen 08-518 305 00.

Föreläsningar
Vi erbjuder föreläsningar med fokus på psykiska besvär som ångest, sömnsvårigheter, depression/nedstämdhet och stressrelaterade besvär.
Mer information och datum kommer inom kort.

Psykisk hälsa

Hos oss kan du träffa en psykolog eller kurator om du känner nedstämdhet, oro, ångest, stress eller har sömnproblem.

I ett första bedömningssamtal erbjuder vi:

  • 20 minuter KBT-inriktad konsultation
  • Fokus på att ringa in dina besvär
  • Bedömning av vilka beteendeförändringar och verktyg som kan hjälpa dig ur problemen
  • Planering för nästa steg
cross