Ändra
Välj din vårdcentral

Kontakt

Lämna synpunkter

Vi strävar ständigt att bli bättre på det vi gör och dina synpunkter är viktiga för oss. Kontakta i första hand den vårdcentral du senast besökt. För kontaktinfo, klicka här.

Servicekontor

Helsa Vårdutveckling Sverige AB: 556681-4157
Helsa Primärvård Sverige AB: 556665-8364

Postadress:
Box 6023
102 31 Stockholm

Fakturaadress:
Helsa Vårdutveckling Sverige AB
FE 5722-1081
831 90 Östersund

Helsa Primärvård Sverige AB
FE 5722-1099
831 90 Östersund

PDF-faktura kan skickas till:
Helsa Vårdutveckling Sverige AB: invoice-vu@kry.se
Helsa Primärvård Sverige AB: invoice-pv@kry.se

cross