Ändra
Välj din vårdcentral

Kontakt

Lämna synpunkter

Vi strävar ständigt att bli bättre på det vi gör och dina synpunkter är viktiga för oss. Kontakta i första hand den vårdcentral du senast besökt. För kontaktinfo, klicka här.

Servicekontor

Helsa Vårdutveckling Sverige AB: 556681-4157
Helsa Primärvård Sverige AB: 556665-8364

Postadress:
Box 6023
102 31 Stockholm

Fakturaadress:
Helsa Vårdutveckling Sverige AB
FE 5722-1081
831 90 Östersund

Helsa Primärvård Sverige AB
FE 5722-1099
831 90 Östersund

PDF-faktura kan skickas till:
Helsa Vårdutveckling Sverige AB: invoice-vu@kry.se
Helsa Primärvård Sverige AB: invoice-pv@kry.se

Journal från Helsa specialistvård Linköping

Helsa specialistvård Linköping upphörde den 30:e juni 2018.

Önskar du rekvirera din journal?
Har du sökt vård privat på Helsa Specialistvård Linköping går det bra att maila din förfrågan till info@helsa.se
Övriga hänvisas till Regionarkivet, Region Östergötland. Telefonnummer: 010-103 71 75.

Patienter som har frågor kring åtgärder som eventuellt kan behöva följas upp, sjukskrivning etc. hänvisas till sin vårdcentral.

cross