Ändra
Välj din vårdcentral

Kontakt

Lämna synpunkter

Vi strävar ständigt att bli bättre på det vi gör och dina synpunkter är viktiga för oss. Kontakta i första hand den vårdcentral du senast besökt. För kontaktinfo, klicka här.

Servicekontor

Helsa Vårdutveckling Sverige AB: 556681-4157
Helsa Primärvård Sverige AB: 556665-8364

Besöksadress
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna

Post- och fakturaadress
Box 4082
169 04 Solna
PDF-faktura skickas till faktura@helsa.se

E-post: info@helsa.se

Servicekontor telefon: 08-598 118 00
Telefontid: må-fr 08.00-17.00

Pressmeddelanden och kontakt

Besök vårt nyhetsrum för att läsa Helsas senaste pressmeddelanden samt se kontaktuppgifter till presskontakt Ellen Westerberg.

Journal från Helsa specialistvård Linköping

Helsa specialistvård Linköping upphörde den 30:e juni 2018.

Önskar du rekvirera din journal?
Har du sökt vård privat på Helsa Specialistvård Linköping går det bra att maila din förfrågan till info@helsa.se
Övriga hänvisas till Regionarkivet, Region Östergötland. Telefonnummer: 010-103 71 75.

Patienter som har frågor kring åtgärder som eventuellt kan behöva följas upp, sjukskrivning etc. hänvisas till sin vårdcentral.

cross