Ändra
Välj din vårdcentral

Kontakt

Lämna synpunkter

Vi strävar ständigt att bli bättre på det vi gör och dina synpunkter är viktiga för oss. Kontakta i första hand den vårdcentral du senast besökt. För kontaktinfo, klicka här.

Servicekontor

Helsa Vårdutveckling Sverige AB: 556681-4157
Helsa Primärvård Sverige AB: 556665-8364

Besöksadress
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna

Post- och fakturaadress
Box 4082
169 04 Solna
PDF-faktura skickas till faktura@helsa.se

E-post: info@helsa.se

Servicekontor telefon: 08-598 118 00

Pressmeddelanden och kontakt

Besök vårt nyhetsrum för att läsa Helsas senaste pressmeddelanden samt se kontaktuppgifter till presskontakt Ellen Westerberg.

Journal från Helsa specialistvård Linköping

Helsa specialistvård Linköping upphörde den 30:e juni 2018.

Önskar du rekvirera din journal?
Har du sökt vård privat på Helsa Specialistvård Linköping går det bra att maila din förfrågan till info@helsa.se
Övriga hänvisas till Regionarkivet, Region Östergötland. Telefonnummer: 010-103 71 75.

Patienter som har frågor kring åtgärder som eventuellt kan behöva följas upp, sjukskrivning etc. hänvisas till sin vårdcentral.

cross