Ändra
Välj din vårdcentral

Kroniska sjukdomar

Välkommen till Helsa vårdcentral Sundbyberg.

Öppettider provtagning:
må-to kl. 08.00-15.00 (lunchstängt 12.20-13.00), fredag och dag före helgdag kl. 08.00-13.30.

Blodtrycksmätning via tidsbokning tfn. 08-55 55 09 50.

En kronisk sjukdom kan man oftast inte bli frisk från utan den är livslång. Behandlingen går ut på att lindra besvär, förebygga framtida sjuklighet och att må bra (god livskvalitet).

Diabetes

Diabetes är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige. Gemensamt för alla former av diabetes är att den som får sjukdomen har för mycket socker, glukos, i blodet. Diabetes kan på sikt orsaka att du får skador på kärl, njurarna, ögonen och nerverna. Med stigande ålder ökar risken att få typ 2-diabetes, så kallad åldersdiabetes.

Om du misstänker att du har diabetes kontaktar du oss för att ta ett blodprov. Det gäller särskilt om du:

  • Är överviktig
  • Har sjukdomen i släkten
  • Har blodfettsrubbningar eller högt blodtryck
  • Tidigare i livet har haft graviditetsdiabetes

Ofta handlar behandling om att ändra sina levnadsvanor, främst genom att äta sund mat, motionera och sluta röka. Ofta behövs också läkemedel för att sänka sockerhalten i blodet. Hos oss får du hjälp med behandling och undervisning om diabetes.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Med hjärt- och kärlsjukdomar menar vi sjukdomar så som hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och förmaksflimmer. Om du har någon av dessa sjukdomar har du oftast behov av regelbunden kontakt med vården för uppföljning av hur du mår samt din medicinering.

Vi vet att risken att drabbas hjärt-och kärlsjukdomar ökar med stigande ålder och påverkas av livsstilen. En annan vanlig riskfaktor är högt blodtryck.

Behandlingen består oftast både av läkemedel och livsstilsråd.

Högt blodtryck – mät ditt blodtryck!

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. Högt blodtryck ökar risken för andra sjukdomar så som stroke och hjärtinfarkt. De flesta med högt blodtryck har inga symptom alls. Det enda sättet att veta om man har högt blodtryck är att mäta det. Det går att göra på vårdcentralen eller apotek.

Kontakta vårdcentralen om du är orolig för att du har högt blodtryck.

Behandlingen är i första hand livsstilsråd så som ökad motion, minskad alkoholkonsumtion, minskad vikt och råd om att sluta röka. Ofta kan man även behöva läkemedelsbehandling.

Astma/KOL

En av tio svenskar har astma. Astma beror på att luftrören är kroniskt inflammerade, vilket leder till att de lätt drar ihop sig. När det händer är det svårt att få luft. Astmaanfall kan vara lindriga, måttliga eller svåra och upplevas på olika sätt.

KOL är en av vår tids stora folksjukdomar och är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna. Sjukdomen gör att du får svårare att andas och orkar mindre. KOL utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av tobaksrökning. Med behandling minskar oftast besvären.

Vid astma/KOL erbjuds ofta kontakt med specialistsjuksköterska. Där du kan få hjälp med din egen vård genom:

  • Rådgivning kring astma och KOL
  • Information om användning och justering av dina mediciner
  • Spirometri (test för mätning av lungfunktion)
  • Stöd vid rökavvänjning
cross