Ändra
Välj din vårdcentral

Äldrevårdsmottagningen

Välkommen till Helsa vårdcentral Kneippen.

Till äldrevårdsmottagningen kallas du som är 75 år eller äldre och som behöver extra hjälp och stöd. Du erbjuds en särskild utformad vård som ska ge trygghet och förbättrad hälsa. Under ett besök hos oss får du träffa en sjuksköterska och möjlighet att diskutera och reflektera över din hälsa och eventuella hälsoproblem. Sjuksköterskan kommer också göra några enklare undersökningar, till exempel ta blodtrycket och gå igenom dina läkemedel. Detta kommer att ligga till grund för en gemensam planering av din fortsatta vård.

Senior
cross