Ändra
Välj din vårdcentral

Psykisk hälsa

Välkommen till Helsa vårdcentral Älmhult.

Med anledning av covid-19 är föreläsningarna med teman inom psykisk hälsa tillfälligt inställda.

Psykisk hälsa

Hos oss kan du träffa en psykolog eller kurator om du känner nedstämdhet, oro, ångest, stress eller har sömnproblem.

I ett första bedömningssamtal erbjuder vi:

  • 20 minuter KBT-inriktad konsultation
  • Fokus på att ringa in dina besvär
  • Bedömning av vilka beteendeförändringar och verktyg som kan hjälpa dig ur problemen
  • Planering för nästa steg
cross