Ändra
Välj din vårdcentral

Senior

Välkommen till Helsa vårdcentral Sundbyberg.

Till äldrevårdsmottagningen kallas du som är 75 år eller äldre och som behöver extra hjälp och stöd. Du erbjuds en särskild utformad vård som ska ge trygghet och förbättrad hälsa.

Senior
cross