Ändra
Välj din vårdcentral

Psykisk hälsa

Välkommen till Helsa vårdcentral Sundbyberg.

Drop in psykolog/kurator.

Öppettider: tisdagar 08.00-11.00.

Psykisk hälsa

Hos oss kan du träffa en psykolog eller kurator om du känner nedstämdhet, oro, ångest, stress eller har sömnproblem.

I ett första bedömningssamtal erbjuder vi:

  • 20 minuter KBT-inriktad konsultation
  • Fokus på att ringa in dina besvär
  • Bedömning av vilka beteendeförändringar och verktyg som kan hjälpa dig ur problemen
  • Planering för nästa steg
cross