Ändra
Välj din vårdcentral

Psykisk hälsa

Välkommen till Helsa vårdcentral Sundbyberg.

Vi finns här för dig!

Drop in till psykolog/kurator

Öppettider: tisdagar kl. 08.00-11.00
Här får du träffa en psykolog eller kurator med KBT-inriktning.

Boka tid via 1177

Om du vill boka en tid hos någon ur vårt psykosociala team är du välkommen att boka via våra e-tjänster på 1177 Vårdguiden.

Helsa är en del av Kry, och genom appen kan du få hjälp hos psykolog via videosamtal. Ladda ned appen i App Store eller Google Play.

Psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga

Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa. Oro, nedstämdhet, sömnproblem, rädsla och ångest kan vara övergående, men ibland behöver man hjälp för att komma vidare.

Boka tid hos oss

För barn under 16 år behöver en förälder ta den första kontakten. Föräldern har även ett introducerande möte med psykologen på egen hand, utan att barnet närvarar.
Ungdomar i åldrarna 16–17 kan välja att själva ta kontakt. Denna åldersgrupp kan även komma på drop-in tisdagar kl. 08:00–11:00.

Boka tid via 1177

Du bokar enkelt och smidigt tid via våra e-tjänster på 1177 Vårdguiden. Kom ihåg att ifall ditt barn är under 16 år behöver du som förälder – eller ni som föräldrar – komma själva på ett första möte. Du kan även boka tid genom att ringa till vårdcentralen: 08-555 509 50

Drop-in för ungdomar

Du som är 16-17 år kan boka tid själv eller komma på drop-in tisdagar kl. 08:00–11:00.

Hur kan vi hjälpa?

På Helsa erbjuder vi psykologisk bedömning, rådgivning och behandling till barn och unga 6-17 år. Behandlingsinsatserna utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och är anpassade efter barnets/ungdomens ålder. Mötena med psykolog kan äga rum med både föräldrar och barn, beroende på behov och önskemål. Vid behov hjälper vi dig och ditt barn vidare till annan vårdinstans. Ibland behövs samarbete mellan olika instanser (ex. skola och elevhälsa) för att ditt barn ska få effektiv hjälp.

Psykisk hälsa

Under ditt första besök hjälper vi dig att ringa in dina besvär, bedömer vilka beteendeförändringar och verktyg som kan hjälpa dig ur problemen och planerar för nästa steg. Vi kan erbjuda bland annat föreläsningar om vanliga psykiska symtom, guidad självhjälp, gruppbehandlingar och individuella KBT-samtal.

Tala med någon!

Livet går inte alltid som på räls. Ibland händer det sådant som man inte är rustad för och det kan bli nödvändigt med KBT-samtal. Var fjärde svensk lever med psykisk ohälsa. Allt fler upplever sig ha besvär med nedstämdhet, oro, ångest och sömnbesvär. Dessa besvär har ökat i alla åldersgrupper upp till pensionsåldern under senare år.

Ökningen av besvär har främst skett hos unga vuxna, speciellt bland yngre, korttidsutbildade kvinnor. Trots detta är det endast en mindre del av alla med psykiska problem som söker professionell vård eller får en psykiatrisk diagnos.

Varför mår vi dåligt?

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till att uppleva psykiska besvär som mer eller mindre stör ditt välbefinnande och som påverkar ditt dagliga liv. Det finns många orsaker till psykisk ohälsa.

  • Vi är olika sårbara för påfrestningar och upplevelser under livets gång. Den individuella sårbarheten är till viss del genetiskt betingad. Vi kan till exempel ärva benägenhet att utveckla depression – men det är inte säkert att sjukdomen bryter ut. Det hänger bland annat samman med yttre faktorer i ditt liv.
  • Att inte kunna styra sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk, att inte finna en balans mellan privatliv och arbetsliv kan också påverka den psykiska hälsan negativt.
  • Kriser som har att göra med relationer och separationer kan utlösa psykisk sjukdom, som depression.
  • Att jobba för mycket, med för lite egen kontroll, kan innebära att den psykiska hälsan påverkas. Det är också negativt att ha för lite att göra och att inte känna sig uppskattad samt att uppleva en bristande balans mellan prestation och belöning. Tidspress, minskad anställningstrygghet eller arbetslöshet är också faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa.
  • Andra orsaker till psykisk ohälsa kan vara kroppslig sjukdom. Vissa tillstånd, exempelvis problem med ämnesomsättningen, kan medföra samtidiga psykiska och kroppsliga besvär.
  • Ekonomisk stress, segregation, diskriminering, funktionshinder, alkohol- och drogmissbruk påverkar också den psykiska hälsan.

Nedstämdhet hos nyblivna föräldrar

Att få barn är en stor omställning. Som förälder är man känslomässigt öppen vilket gör en lyhörd för barnets känslor och behov. Men den känslomässiga öppenheten gör en också sårbar.

Ungefär var tionde förälder känner sig nedstämd under någon period under barnets första år. För vissa börjar känslorna redan under graviditeten. Nedstämdheten är ofta övergående och kan lätta av
att man pratar med någon, får vila och förståelse. Depression är

ett allvarligare tillstånd som behöver behandlas med psykologisk
eller medicinsk behandling. Eftersom barn påverkas av föräldrars känslolägen är det angeläget att söka hjälp om man drabbas som nybliven förälder. Att prata med sjuksköterskan på BVC eller komma på ett samtal hos en psykolog på vårdcentralen är ett bra första steg när man inte mår bra.

cross