Ändra
Välj din vårdcentral

Digitalt vårdmöte

Välkommen till Helsa vårdcentral Sundbyberg.

Nu kan du söka vård hos läkare, sjuksköterska och psykolog digitalt. 
Ring vårdcentralen på 08-555 509 50 för att få hjälp att boka ett videobesök.

Vård online
cross