Ändra
Välj din vårdcentral

BVC

Välkommen till Helsa barnavårdscentral Sundbyberg.

Adress: Prästgårdsgatan 1, Sundbyberg

Förhållningsregler under rådande situation med Covid-19:

  • Just nu prioriterar vi besök för de allra minsta barnen. Icke nödvändiga besök kommer för tillfället flyttas fram. Vi kan erbjuda videobesök vid behov. Hör av er till er ordinarie BVC-sköterska vid frågor och funderingar.
  • Vi är tacksamma om endast en närstående/anhörig kommer med barnet till mottagningen för att minska smittspridningen.

Öppettider: må-to 07.30-17.00 och fredag 07.30-15.00.

Storktelefon: för anmälan av nyfödda och inflyttade 08-555 509 50.

Telefonnummer till BVC-sjuksköterska:
Caroline Bjurling 08-55 55 09 71
Christine Lindman 08-55 55 09 70
Emilie Fiala 08-55 55 09 60
Johanna Rooth 08-55 55 09 64
Linda Fahlén 08-55 55 09 72
Linda Odenborg Rönn 08-55 55 09 61
Mia Törnkvist Lassas 08-55 55 09 63
Sofia Lenngren 08-55 55 09 62
Veronica Lundberg Hernandez 08-55 55 09 69

Åsa Carlquist, biträdande verksamhetschef 073-261 82 16

BVC

Barnavårdscentralen, BVC, ansvarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa, samt ger råd om allt som rör barnets utveckling. Vi följer barnets utveckling tillsammans med er föräldrar fram till skolstart. Alla besök hos oss är givetvis kostnadsfria.

Medarbetare

Vi som arbetar på BVC är specialistutbildade sjuksköterskor. Ni träffar även läkare i samband med ert barns hälsokontroller.

Hembesök

Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar hembesök när ni kommit hem med ert nyfödda barn.

Föräldragrupper

I våra föräldragrupper får ni tillsammans med andra nyblivna föräldrar utbyta tankar och erfarenheter samt lära känna andra föräldrar och deras barn i området. Vi erbjuder föräldragrupper till både förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar.

Så går det till

  • Vi arbetar enligt barnhälsovårdens basprogram och erbjuder råd och stöd i ert föräldraskap.
  • Vi samarbetar också med barnläkarmottagning, psykolog, logoped, tandhygienist, ortoptist, förskola/skola m fl.
  • Till oss kan ni också vända er när ni har frågor kring t ex amning/ matning och sömn.

Sjuka barn

Om ditt barn blir sjukt, ring gärna oss på BVC för rådgivning men omhändertagande av sjuka barn hänvisar vi på grund av smittorisk till vårdcentralen.

Användbara länkar kopplade till BVC

 Välj oss som din BVC

För att välja oss som din BVC går du enklast in som ombud för ditt barn på 1177 och gör ditt val.

Dina synpunkter är viktiga för oss

Biträdande verksamhetschef: Åsa Carlquist
asa.carlquist@helsa.se

cross