Ändra
Välj din vårdcentral

Akuta besvär

Välkommen till Helsa vårdcentral Sundbyberg.

På grund av rådande pandemi har vi stängt vår drop-in för akuta besvär.

Patienter med infektionsbesvär såsom feber, hosta, halsont och snuva ska inte besöka vårdcentralen pga. smittorisk. Vi råder er istället att söka vård digitalt hos vår samarbetspartner Kry.

Vid lindriga infektionsbesvär samt vid akuta besvär som inte är infektionsrelaterade är du alltid välkommen att ringa vårdcentralen eller 1177 för rådgivning. Vårdcentralens telefon är 08-55 55 09 50.

Vid svåra akuta besvär ska du alltid ringa 112.

cross