Ändra
Välj din vårdcentral

Psykisk hälsa

Välkommen till Helsa vårdcentral Spiran.

Samtalsmottagningen på Helsa vårdcentral Spiran

Hos oss kan du träffa psykolog eller kurator om du känner nedstämdhet, oro, ångest, stress eller har sömnproblem.

I ett första bedömningssamtal erbjuder vi:

  • 45 minuter samtal
  • Fokus på att ringa in dina besvär
  • Bedömning av vilka förändringar och verktyg som kan hjälpa dig ur problemen
  • Planering för nästa steg

Boka en tid för nybesök hos kurator/psykolog via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

  • Välj "Besök kurator/psykolog" alternativt "Videosamtal med kurator/psykolog". Lediga tider är bokningsbara 24 timmar i förväg.
  • Vid bokning av videosamtal kommer du att cirka 10 minuter före videobesöket få ett SMS med en länk för att ansluta dig till videomötet.

De bokningsbara tiderna är endast avsedda för nybesök. Om du har en pågående kurators- eller psykologkontakt på vårdcentralen och vill omboka eller boka återbesök vänligen hör av dig till vårdcentralen. Om du har behov av tolk eller ej har möjlighet att boka via nätet var vänlig hör av dig till vårdcentralen för inbokning av tid.

Vi erbjuder även kognitiv beteendeterapi (KBT) via digitalt vårdmöte

cross