Ändra
Välj din vårdcentral

Tillsammans

På Helsa Vårdcentral Skarptorp arbetar vi aktivt för att öka våra patienters möjlighet till gemenskap och sammanhang. Meningsfulla aktiviteter och goda relationer tror vi är viktigt för att må bra och vi vill därför hjälpa dig hitta sammanhang som du kan trivas i.

Vi erbjuder

  • 1-2 kartläggande samtal där vi tillsammans tittar på din sociala situation och vad just du behöver och längtar efter. Vi gör sedan en planering tillsammans med dig om vad du kan göra för att nå dit.
  • Kunskap om och kontaktuppgifter till lokala organisationer och föreningar i Norrköping med omnejd som kan passa dig och dina intressen. Några av dessa organisationer kan bidra med hjälp och stöd, andra erbjuder olika fritidsaktiviteter och ytterligare andra kan ge dig ett meningsfullt sammanhang genom att bli volontär och stötta andra.

För att komma på kartläggande samtal behöver du vara listad hos oss på Helsa Vårdcentral Skarptorp. Du kan lista dig hos oss via 1177 eller genom att fylla i en listningsblankett på vårdcentralen.

Vill du veta mer om vårt projekt och kanske boka tid för ett kartläggande samtal?

Skicka ett meddelande till oss via 1177 eller ring oss på telefonnummer: 011-19 08 00

Samarbeta med oss

Om du är aktiv i en organisation/förening som gärna samverkar med oss är du välkommen att kontakta oss på tillsammans@helsa.se

Sociala medier

Vi lägger löpande upp information om sociala aktiviteter som sker i Norrköpingstrakterna på vårdcentralens Facebooksida.

Några av de föreningar/organisationer vi samarbetar särskilt nära med är:

Vad kan jag göra själv?

Bryt ensamheten med EASE

Den amerikanske socialpsykologen John T. Cacioppo har tagit fram en handlingsplan för hur en individ kan göra för att bryta sin ensamhet kallad EASE.
E: Extend yourself – Ta första steget till kontakt genom att hälsa, småprata och ha ögonkontakt med andra människor.
A: Action plan – Fundera ut sammanhang där du kan träffa likasinnade och sök dig till dem, exempelvis en kör eller förening.
S: Selection – Välj vilka du vill bli vän med och investera i detta fåtal.
E: Expect the best – Utgå från att människor omkring dig vill dig väl.

cross