Ändra
Välj din vårdcentral

Äldrevårdsmottagningen

Välkommen till Helsa vårdcentral Skarptorp.

Till äldrevårdsmottagningen kallas du som är 75 år eller äldre och som behöver extra hjälp och stöd. Vi skapar trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för våra äldre listade patienter.

Äldremottagningen är till för dig som är:

  • 75 år och äldre
  • Har fem eller fler läkemedel
  • Ensamboende (självklart är även du som bor tillsammans med någon välkommen)
  • Minnesproblematik
  • Varit inlagd på sjukhus de senaste tre månaderna
  • Har minskad aptit/viktnedgång
  • Ramlat flera gånger i hemmet eller utomhus

Du är välkommen att ringa till oss under vår telefontid: måndag-fredag kl. 13.00-14.00. Du kan också kontakta oss via 1177. Även anhöriga är välkomna att ringa till oss om personen själv inte kan ta kontakt med oss. 

Nytt för i år: Om du varit inlagd på sjukhus under de senaste tre månaderna och är äldre än 75 år kommer en äldresköterska ringa till dig för att ge vidare information om vår verksamhet. 

Senior
cross