Ändra
Välj din vårdcentral

Dietist- och Hälsomottagning

Välkommen till Helsa vårdcentral Östertull.

På dietist- och hälsomottagningen arbetar vi med individuell kostrådgivning, undervisning av patienter i grupp och förskrivning av livsmedel för särskilda näringsändamål. Vi tar endast emot patienter som har blivit remitterade till oss. Besöket kostar 200 kr.

Hur arbetar vi på dietistmottagningen?

Vi tar vanligtvis en kostanamnes, det vill säga frågar hur du brukar äta och dricka en vanlig dag och hur det påverkar dig. Vi ger sedan råd och information och kommer tillsammans fram till lämpliga förändringar.

Exempel på sjukdomar och sjukdomstillstånd där dietistkontakt ofta förekommer:

 • Cancersjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Leversjukdomar
 • Lungsjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar
 • Njursjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Ämnesomsättningssjukdomar
 • Diabetes
 • Kirurgiska ingrepp i mag/tarmkanalen
 • Stroke
 • Tugg- och sväljsvårigheter
 • Allergi/intolerans
 • Celiaki/glutenintolerans
 • Undernäring till följd av annan sjukdom
 • Fetma och övervikt

Förskrivning av kosttillägg och speciallivsmedel

De produkter som kan förskrivas är:

 • Sondmat och tillbehör
 • Kosttillägg/näringsdrycker, berikning och förtjockningsmedel

Ta kontakt i god tid när du behöver förnya din förskrivning

Det kan ta upp till två veckor från att du tar kontakt med dietist till du får din förskrivning. Tag därför alltid kontakt med dietist redan när du lämnar in ditt sista uttag.

Vid förnyelse ring 011-190828 och ange namn, personnummer samt produkt.

Kosttillägg/näringsdryck, berikning och förtjockningsmedel

Ett uttag ska täcka den mängd du ordinerats att ta under en månad. Du betalar en egenavgift på 230 kronor per uttag, denna avgift ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. När du förnyar förskrivningen debiterar vi enligt Region Östergötlands taxa. I samband med att du förnyar din förskrivning görs en uppföljning och utvärdering av behandlingen.

Uppgifter vid förnyad förskrivning

När du tar kontakt för att förnya förskrivning, se till att du har dessa uppgifter tillgängliga:

 • Aktuell vikt och längd
 • Antal kosttillägg per dag (samt fördelningen mellan dessa om flera sorter är ordinerade)
 • Matsituationen i övrigt, eventuella förändringar sedan förra kontakten
 • Eventuella förändringar i sjukdomstillstånd/medicinsk behandling

Patientmaterial

Här har vi samlat ett urval av informationsmaterial. I materialet presenteras generella råd som vid vissa tillstånd bör kompletteras med individuell kostinformation och behandling.

Allmänt

Kostråd från Livsmedelsverket

Speciella tillstånd

Laktosintolerans – information från 1177

Förstoppning – information från 1177

IBS – Känslig tarm – information från 1177

Mat vid cancer – information från 1177

Mat vid diabetes – information från 1177

 Övrigt

Matvanekollen – testa hur du äter – länk till Livsmedelsverket

cross