Ändra
Välj din vårdcentral

Senior

Välkommen till Helsa vårdcentral Osby.

Med anledning av covid-19 och för att minska smittspridningen är äldremottagningen för tillfället stängd.

Till äldrevårdsmottagningen kallas du som är 75 år eller äldre och som behöver extra hjälp och stöd. Du erbjuds en särskild utformad vård som ska ge trygghet och förbättrad hälsa.

Senior
cross