Ändra
Välj din vårdcentral

Livsstil

Välkommen till Helsa vårdcentral Osby.

Om Helsa

Forskning visar att minst 75 % av alla sjukdomar är livsstilsrelaterade. Känner du att det är dags att förändra kosten eller aktivitetsvanor? Vill du sluta röka eller snusa? Välkommen då till oss på Helsa.

Kom till oss så konkretiserar vi och coachar dig mot dina mål. Vi tar de tester som behövs för att se dina utgångspunkter, bland annat mätning av ditt blodsocker och blodtryck.

Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för hjärt-/kärlsjukdomar, åldersdiabetes, olika cancerformer, belastningsrelaterade besvär och psykisk ohälsa.

cross