Ändra
Välj din vårdcentral

BVC

Välkommen till Helsa barnavårdscentral Hornstull.

Öppettider: må-to 07.30-17.00 och fredag 07.30-16.00.

Storktelefon: för anmälan av nyfödda och inflyttade 070-946 29 10.

Telefonnummer till BVC-sjuksköterska:
Maria 08-455 55 55
Rose-Marie 08-455 55 14
Lina 08-455 55 86
Linn 08-455 55 65

Förhållningsregler med anledning av covid-19

  • Barn och föräldrar som besöker BVC ska vara friska.
  • Båda föräldrarna är välkomna till BVC men bara en i taget. Undantag kan göras om barnet är nyfödd eller vid särskilda skäl.
  • Syskon bör ej följa med till BVC just nu.

Vid frågor gällande restriktionerna, kontakta din BVC-sjuksköterska.

Föräldragrupper

Våra föräldragrupper är inställda tills vidare p.g.a. Covid-19. Vi erbjuder istället föräldrapromenader för att ni ska få träffa andra föräldrar i närområdet. Mer information får du från din BVC-sjuksköterska där du även kan anmäla dig.

BVC

Barnavårdscentralen, BVC, ansvarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa, samt ger råd om allt som rör barnets utveckling. Vi följer barnets utveckling tillsammans med er föräldrar fram till skolstart. Alla besök hos oss är givetvis kostnadsfria.

Medarbetare

Vi som arbetar på BVC är specialistutbildade sjuksköterskor. Ni träffar även läkare i samband med ert barns hälsokontroller.

Hembesök

Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar hembesök när ni kommit hem med ert nyfödda barn.

Föräldragrupper

I våra föräldragrupper får ni tillsammans med andra nyblivna föräldrar utbyta tankar och erfarenheter samt lära känna andra föräldrar och deras barn i området. Vi erbjuder föräldragrupper till både förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar.

Så går det till

  • Vi arbetar enligt barnhälsovårdens basprogram och erbjuder råd och stöd i ert föräldraskap.
  • Vi samarbetar också med barnläkarmottagning, psykolog, logoped, tandhygienist, ortoptist, förskola/skola m fl.
  • Till oss kan ni också vända er när ni har frågor kring t ex amning/ matning och sömn.

Sjuka barn

Om ditt barn blir sjukt, ring gärna oss på BVC för rådgivning men omhändertagande av sjuka barn hänvisar vi på grund av smittorisk till vårdcentralen.

Användbara länkar kopplade till BVC

 Välj oss som din BVC

För att välja oss som din BVC går du enklast in som ombud för ditt barn på 1177 och gör ditt val.

cross