Ändra
Välj din vårdcentral

Psykisk hälsa

Välkommen till Helsa barnavårdscentral Glänninge.

Gruppbehandlingar:

  • Stresshantering
  • Skapa en bättre relation till dig själv
  • Vikthantering

Ring oss på 0430-67 20 50 för mer information om gruppbehandlingarna samt för att komma i kontakt med vår kurator och boka tid för samtal.

Psykisk hälsa

Hos oss kan du träffa en psykolog eller kurator om du känner nedstämdhet, oro, ångest, stress eller har sömnproblem.

I ett första bedömningssamtal erbjuder vi:

  • 20 minuter KBT-inriktad konsultation
  • Fokus på att ringa in dina besvär
  • Bedömning av vilka beteendeförändringar och verktyg som kan hjälpa dig ur problemen
  • Planering för nästa steg
cross