Ändra
Välj din vårdcentral

Provtagning covid-19

Självprovtagning Region Halland

Självprovtagningen gäller alla vuxna personer (över 18 år) som har nytillkomna symtom på covid-19 men inte är i behov av medicinsk bedömning eller vård. Provet visar om man har en pågående covid-19-infektion. Självprovtagningen sker i anslutning till särskilda bussar utplacerade i Region Hallands kommuner.

Om personen har vårdbehov ska vårdcentralen (Helsa) bedöma, stödja och provta.

Barn och unga under 18 år ska vårdcentralen (Helsa) bedöma och provta.

All information om Självprovtagning finns på 1177.se/halland. För att boka tid behöver man logga in med mobilt BankID.

Personer som inte kan logga in på 1177.se, kan ringa Pandemimottagningen för tidsbokning: 010-47 619 13.

Ännu erbjuds inga tester för antikroppar brett till invånare i Halland. Arbete pågår.

Fler frågor och svar gällande självprovtagning hittar du på 1177.

cross