Ändra
Välj din vårdcentral

Psykisk hälsa

Välkommen till Helsa vårdcentral Älta.

Bedömningssamtal psykolog och kurator.
Ingen remiss krävs.
Boka bedömningssamtal via 1177 Vårdguiden eller via telefon 08-448 45 00.

Videosamtal med psykolog och kurator för dig som känner oro och har behov av råd och stöd.
Ingen remiss krävs.
Boka videobesök via telefon 08-448 45 00.

Psykisk hälsa

Hos oss kan du träffa en psykolog eller kurator om du känner nedstämdhet, oro, ångest, stress eller har sömnproblem.

I ett första bedömningssamtal erbjuder vi:

  • 20 minuter KBT-inriktad konsultation
  • Fokus på att ringa in dina besvär
  • Bedömning av vilka beteendeförändringar och verktyg som kan hjälpa dig ur problemen
  • Planering för nästa steg
cross