Ändra
Välj din vårdcentral

Sammanhållen journalföring

Information om vård som du fått hos en vårdgivare, till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral, syns inte automatiskt hos en annan vårdgivare. Sammanhållen journalföring gör att vi inom vården kan få tillgång till viktiga medicinska uppgifter om dig från andra vårdgivare. Att vårdpersonal får en heltäckande bild av din vårdhistorik ger dig säkrare vård. Vi på Helsa tillämpar sammanhållen journalföring och gör därmed vissa journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare.

Vilka får ta del av dina uppgifter

Det är bara läkare och annan vårdpersonal som har en aktiv patientrelation med dig som får ta del av dina journaluppgifter. Vårdgivaren måste ha ditt samtycke för att ta del av uppgifterna. I en nödsituation finns det möjlighet att få tillgång till dina journaluppgifter utan ditt samtycke.

Alla som jobbar inom sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder bland annat att vi inte får berätta för någon att du har varit hos oss och vad du har gjort eller pratat om.

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgänglig för andra vårdgivare

Om du inte vill att uppgifter i din patientjournal hos oss ska vara tillgängliga för andra vårdgivare så kan du spärra din journal. Det gör du genom att kontakta din vårdcentral.

Om du spärrar din journal innebär det att du själv måste berätta för vårdpersonalen hos en annan vårdgivare vad de behöver veta för att ge dig bra vård. Föräldrar kan inte spärra sina barns journaler.

Mer information

Mer information om sammanhållen journalföring finns på 1177.

cross