Ändra
Välj din vårdcentral

Om Helsa

Helsa är ett av Sveriges största privatägda hälso- och sjukvårdsföretag med 15 vårdcentraler och 500 medarbetare.

På Helsa vill vi förändra dagens sätt att erbjuda hälso- och sjukvård, till ett sätt som gör att våra patienter får en mer tillgänglig och anpassad hälso- och sjukvård, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att våra medarbetare trivs på sin arbetsplats och där hållbarheten är en självklarhet.

Vår syn på vård och helhetshälsa

Bra vård handlar om att se till helheten. Att förstå att olika aspekter, såväl fysiska som mentala och den livsstil du lever, hänger ihop och påverkar varandra. Varje människa vi möter är därför unik.

Den bästa vården ges av någon som förutom att ha rätt medicinsk kompetens, även förstår hela dig. Där andra vårdgivare kanske ser en enkel transaktion så ser vi en långsiktig relation.

Därför vill vi alltid finnas där för dig när behov uppkommer - att vara din helhetslösning helt enkelt.

Du ska inte behöva fundera över vilken vårdkontakt du ska ta vid olika tillfällen, du ska veta att Helsa alltid är din främsta väg in. Vi kan snabbt hjälpa med direkta behov såväl som förebyggande åtgärder med våra mycket kvalificerade medarbetare och höga medicinska kompetens.

För dig kanske detta är självklart - för vården är det revolutionerande.

Uppdragsgivare

  • Region Stockholm
  • Region Östergötland
  • Region Halland
  • Region Kronoberg
  • Region Skåne

Ekonomi och styrelse

Se www.allabolag.se

Hållbarhetsredovisning

Se Hållbarhetsredovisningen 2019

Koncernledning

Conny Mathiesen, VD, Koncernchef
Sung Mee Gundlegård, Ekonomichef
Göran Sandström, HR-chef
Johanna Nerell, Chef Programkontoret
Cecilia Enockson, Chefläkare
Martin Höjlund, Områdeschef Primärvård

cross