Ändra
Välj din vårdcentral

Lista dig hos oss

En vårdcentral (hälsocentral, husläkarmottagning, distriktsläkarmottagning) är öppen för alla – du väljer själv vilken du vill gå till. Du vänder dig till din vårdcentral med allt som rör din hälsa.

Listningsinformation i Kry-appen

I september 2020 påbörjades sammanslagningen av Helsa och vårdbolaget Kry. Det innebär bland annat att du som patient kommer att få en ännu smidigare vårdupplevelse. Som listad patient på Helsa kan du se din listningsinformation samt information om våra vårdcentraler direkt i Kry-appen.

Läs mer på kry.se/helsa. Vid fler frågor vänligen kontakta helsa@kry.se

Så väljer du Helsa som din vårdcentral

För att lista dig på en av Helsas vårdcentraler går du enklast in på 1177 och gör ditt val.

Du kan även lista dig hos oss genom att fylla i en listningsblankett och skicka in via post till vårdcentralen. Vill du istället få listningsblanketten hemskickad till dig, vänligen kontakta vårdcentralen via e-post.

Helsa vårdcentral Kneippen

Helsa vårdcentral Skarptorp

Helsa vårdcentral Älmhult

Helsa vårdcentral Östertull

Varför ska man välja en vårdcentral?

Det är den vårdcentral du är listad på som är ansvarig för uppföljning av din hälsa och har dina journaler. 2015 infördes Patientlagen som säger att du kan välja vilken vårdcentral du vill.

Vid behov av akut sjukvård har man rätt att söka vård var som helst i landet. För planerad vård kan du bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad.

Du kan bara vara listad på en vårdcentral, dock finns det ingen begränsning för hur många gånger du kan lista om dig. Olika medlemmar i en familj kan vara listade på olika vårdcentraler.

cross