Ändra
Välj din vårdcentral

Certifiering

ISO

Helsas kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete är naturligt integrerat i det dagliga arbetet. Genom certifieringen säkerställer vi kvalitet i relationer till våra patienter, medarbetare och andra intressenter. Vår verksamhet är certifierad mot kvalitetsledningssystem ISO 9001, miljöledningssystem ISO 14001 och arbetsmiljöledningssystem ISO 45001.

Transparent redovisning

Helsa uppfyller kraven som branschorganisationen Vård­företagarna ställer gällande transparent redovisning. Det innebär att varje medlems­företag på sin webbplats öppet redovisar ett antal uppgifter om kvalitet, medarbetare, ekonomi, ägare och styrelse. Syftet är att beställare, patienter och allmänheten enklare ska få relevant information om medlems­företagen.

Av Helsas omkring 500 medarbetare arbetar merparten inom primärvård, övriga i supportfunktioner på Helsas servicekontor i Stockholm. Helsa har omkring 25 chefer. Sjukfrånvaron 2019 var 6,49%.

Helsa har kollektivavtal, bransch D, företagshälsovård samt bransch vård- och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E).

cross