Ändra
Välj din vårdcentral

Beställning av journalkopia

Vill du beställa en journalkopia till dig själv, släkting eller avliden anhörig? Här får du reda på hur du gör.

Beställning av journalkopia

Så beställer du din journalkopia

Beställning av journalkopior bör i första hand göras via 1177. Du kan också beställa dina journalkopior genom att komma till vårdcentralen, legitimera dig och fylla i en blankett. Om rekvisitionen avser en person under 18 år måste du styrka att du är vårdnadshavare genom intyg från Skatteverket.

Så mycket kostar din journalkopia

Här hittar du aktuellt pris för att hämta ta ut din journalkopia i den region du är listad:

Journalhandling från en avliden anhörig

Det kan vara möjligt att få ta del av en journalhandling från en avliden anhörig. Du måste då visa upp ett dödsfallsintyg med släktutredning där det framgår vilken relation du har till den avlidne. Intyget beställs från Skatteverket och bifogas sedan rekvisitionen.

Varje utlämnande föregås av en sekretessprövning

Varje utelämnande av journalhandlingar kommer att föregås av en sekretessprövning i enlighet med reglerna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du byter vårdcentral

Är du ny patient är det den behandlande läkaren hos oss som avgör om din journal behöver rekvireras. Det är inte nödvändigt att rekvirera den i förväg.

cross