Ändra
Välj din vårdcentral

Återkoppling av prov- och undersökningssvar

Du och din läkare kommer överens om hur du får återkoppling på dina provsvar. Ibland kan det ta lite tid för provsvar att komma. Vi rekommenderar därför att du skriver upp på vilket sätt du kommer få din återkoppling och när.

cross